७५/७६

शिवपुरी गाउँपालिकाको वेबसाईटमा स्वागत छ।

नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना

अन्तरबार्तामा उपस्थित हुने सम्बन्धि सूचना !

तेस्रो गाउँसभामा गाउँपालिका उपप्रमुख ज्यू ले पेश गर्नु भएको आगामी आर्थिक बर्ष ०७५/७६ को समग्र आय, व्यय विवरण बजेट तथा कार्यक्रम