सूचना तथा समाचार

शिवपुरी गाउँपालिकाको वेबसाईटमा स्वागत छ।

सम्पूर्ण वडा अध्यक्ष ज्यू !!

गाउँपालिकाको आगामी आ.ब २०७५/७६ को बजेट तर्जुमाको लागि यथासिग्र वस्ती ,वडा भेला गरि वडा समितिवाट सिफारिस योजना आषाढ ६गते भित्र गा.पा मा आइपुग्ने गरि पठाउनु हुन अनुरोध छ ।

सम्पूर्ण सचिब !!

चालु आ.ब २०७४/७५ को जेष्ठ मसान्त सम्मको वडाको संंचित कोष दाखिल गर्न बाकी रकम ३ दिन भित्र दाखिल गरि गाउँपालिका कार्यालयमा पठाउनहुन अनुरोध छ ।
शिवपूरी गा.पा.को कार्यालय

शिवपूरी गाउँपालिकाको दोश्रो गाउँ सभा सम्पन्न ।

चैत २२ ,नुवाकोटको शिवपुरी गाँउपालीकाको दोस्रो गाँउसभा सम्पन्न भएको छ । गाँउपालीकाको कार्यालय सेराबगरमा सम्पन्न भएको सभाले हाल सम्म भएको गाँउपालीकाको प्रगति विवरण सम्बन्धमा समिक्षा गरिएको छ । गाँउसभाले प्राविधिक कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन लगायतका विभिन्न ऐन, नियम संशोधन गरेको छ ।

स्वोरोजगार तालिम

          शिवपुरी गाउँपालिकाको सहयोग र कान्तिपुर community health service प्रा.लि बालाजु काठमाडौँ को संयुक्त आयोजनामा संचालित २ दिने ब्यबसाहिक कुखुरा पालन तालिम २०७४

Pages