सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिवपुरी गाउँपालिकाको वेबसाईटमा स्वागत छ।