सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

फर्निचर खरिद सम्बन्धी अनलाईन/हार्ड कपी बोलपत्र आह्वानको सूचना!

७६/७७ 05/21/2020 - 11:37

ठे.नं. २०७६-७७/१०,११ र १२ सम्बन्धी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

७६/७७ 04/16/2020 - 12:51

शिवपुरी स्वास्थ्य ईकाई भवन र वडा नं ७ कार्यालय भवन सम्बन्धी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना !

७६/७७ 02/28/2020 - 16:49

वडा नं ५ र ६ गौरव बाटो तथा स्याउरे भूमे प्राविधिक शिक्षालय सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना

७६/७७ 02/27/2020 - 19:48

शिवपुरी कोल्डस्टोर भवन निर्माण सम्बन्धी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना !

७६/७७ 02/18/2020 - 07:59

शिवालय-बरभञ्ज्याङ्ग-स्याल्पिङ्ग खोला-ढलानघर सडक स्तरोन्नति सम्बन्धी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

७६/७७ 01/24/2020 - 21:42

वडा नं ७ कार्यालय भवन र विशेषज्ञ सहितको स्वास्थ्य ईकाई भवन निर्माण सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना !

७६/७७ 01/23/2020 - 12:10

शिवपुरी कोल्डस्टोर निर्माण सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना !

७६/७७ 01/16/2020 - 12:17

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

७६/७७ 01/02/2020 - 15:18

शिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना

७६/७७ 12/19/2019 - 13:28

Pages