सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

वडा नं ७ कार्यालय भवन र विशेषज्ञ सहितको स्वास्थ्य ईकाई भवन निर्माण सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना !

७६/७७ 01/23/2020 - 12:10

शिवपुरी कोल्डस्टोर निर्माण सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना !

७६/७७ 01/16/2020 - 12:17

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

७६/७७ 01/02/2020 - 15:18

शिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना

७६/७७ 12/19/2019 - 13:28

औषधी तथा सर्जिकल सामानहरु खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्रको सूचना

७६/७७ 12/19/2019 - 13:27

जानकी मा.वि. भौतिक पुर्वाधार विकास तथा स्तरोन्नति सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना

७६/७७ 11/27/2019 - 21:15

आन्तरिक कर संकलन सम्बन्धि शिलबन्दी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशय पत्र

७६/७७ 09/18/2019 - 12:58

आन्तरिक कर संकलन सम्बन्धि पुन: बोलपत्र आह्वान

७६/७७ 08/13/2019 - 14:23 PDF icon 2 Dhunga gitti notic 2nd lot notice final.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना (ठेक्का नं. SRM/NCB/WORKS/2075/076/15)

७५/७६ 07/03/2019 - 09:17

आन्तरिक कर ढुङ्गा, गिट्टी, वालुवा संकलन, उत्खनन् तथा विक्री वितरण सम्बन्धि बोलपत्र आह्वानको सूचना

७६/७७ 07/03/2019 - 09:04

Pages