FAQs Complain Problems

७७/७८

अत्यावश्यक बाहेक अरु सेवा बन्द गरिएको सूचना।

गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा प्राविधिक सहायक पदपूर्ति सम्बन्धी प्रक्रिया

युवा रोजगारीका लागि रुपान्तरण पहल आयोजना (संचालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७६ बमोजिम गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा प्राविधिक सहायक पदपूर्ति सम्बन्धी प्रक्रिया

प्राविधिक सहायक (सव-ईन्जिनियर) करारमा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना!

शिवपुरी टेलीभिजन