FAQs Complain Problems

राजपत्र

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
राजपत्र - मेलमिलाप केन्द्र सञ्_चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० ७९-८० 07/16/2023 - 15:57 PDF icon १३ - राज पत्र - मेलमिलाप केन्द्र सञ्_चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०.pdf
राज पत्र - लेखा समिति (गठन तथा सञ्चालन) कार्यविधि, २०८० ७९-८० 07/16/2023 - 15:46 PDF icon १२ - राज पत्र - लेखा समिति (गठन तथा सञ्चालन) कार्यविधि, २०८०.pdf
राज पत्र - सुशासन (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नीति २०८० ७९-८० 07/16/2023 - 15:46 PDF icon ११ - राज पत्र - सुशासन (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नीति २०८०.pdf
राज पत्र - सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यलाई व्यवस्थित गर्न बनेको कार्यविधि, २०८० ७९-८० 07/16/2023 - 15:45 PDF icon ९ - राज पत्र - सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यलाई व्यवस्थित गर्न बनेको कार्यविधि, २०८०.pdf
राज पत्र - सार्वजनिक सेवाको मापदण्ड, २०८० ७९-८० 07/16/2023 - 15:43 PDF icon १० - राज पत्र - सार्वजनिक सेवाको मापदण्ड, २०८०.pdf

Pages

शिवपुरी गाउँपालिका टेलीभिजन