शिवपुरी गाउँपालिकाको निर्माणाधिन प्रशासकीय भवनको केही तस्विरहरु