शिवपुरी गाउँपालिकाको भवन सिलान्यास कार्यक्रमका केहि झलक हरु