FAQs Complain Problems

ताजा जानकारी ::

वडा नं ५

वडाको नाम                 :   महाकाली

साबिक वडा नंं             :     १ देखि ९ सम्म

क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी )    :    १६.५२

जनसंख्या       

 • पुरुष               :    १६२९
 • महिला             :    १८९५
 • जम्मा               :    ३५२४
 • लैंगिक अनुपात  :   .८६
 • परिवार संख्या    :   ७८८ 

मात्रिभाषा  अनुसार  जनसंख्या को संरचना 

 1. नेपाली   
 • पुरुष     : ८२९
 • महिला   : १०५७
 •  जम्मा    :  १८८६ 

       2. तामाङ्ग    

 • पुरुष      :  ७६७ 
 • महिला    :  ८१० 
 • जम्मा      : १५७७

      3. नेवारी      

 • पुरुष       : २५ 
 • महिला     : १९ 
 • जम्मा       : ४४

     4. संस्कृत

 • पुरुष       : ६
 • महिला     :७
 • जम्मा       : १३

4.अन्य

 • पुरुष       : २
 • महिला     : २
 • जम्मा       : ४

 

उच्चतम उचाई ( मिटर )  :   २१३५

न्युनतम उचाई (मिटर )    :  ८१०

 

 

शिवपुरी गाउँपालिका टेलीभिजन