FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा प्राविधिक सहायक पदपूर्ति सम्बन्धी प्रक्रिया ७७/७८ 08/03/2020 - 11:21 PDF icon गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा प्राविधिक सहायक पदपूर्ति सम्बन्धी प्रक्रिया
शिवपुरी गाउँपालिकाको आर्थिक ऐेन २०७७ ७७/७८ 06/24/2020 - 18:12 PDF icon शिवपुरी गाउँपालिकाको आर्थिक ऐेन २०७७
असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग तथा असहायहरुलाई उपलब्ध गराईने राहत सम्बन्धी मापदण्ड २०७६ ७६/७७ 04/26/2020 - 17:05 PDF icon असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग तथा असहायहरुलाई उपलब्ध गराईने राहत सम्बन्धी मापदण्ड २०७६
रोजगार संयोजकको पदपुर्ति र सेवा सुविधा सम्बन्धी मापदण्ड २०७६ ७६/७७ 11/26/2019 - 23:25 PDF icon रोजगार संयोजकको पदपुर्ति र सेवा सुविधा सम्बन्धी मापदण्ड २०७६.pdf
राजपत्र : एफ. एम. रेडियो (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) कार्यविधि २०७५ ७६/७७ 10/22/2019 - 17:15 PDF icon Khanda_2_No_8_FM_Radio_Shivapuri_Ga_Pa_Asar_2076__CTP.pdf
राजपत्र : अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय पत्र वितरण सम्वन्धी कार्यविधि, २०७५ ७६/७७ 10/22/2019 - 17:13 PDF icon Khanda_2_No_7_Apangata_Bhayeka_Shivapuri_Ga_Pa_Asar_2076_CTP.pdf
राजपत्र : विपद् व्यवास्थापन कोष (सञ्चालन) कार्यविधि, २०७५ ७६/७७ 10/22/2019 - 17:10 PDF icon Khanda_2_No_6_Bipad_Byabasthapan_Karyebidhi_Shivapuri_Ga_Pa_Asar_2076__CTP.pdf
राजपत्र : उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५ ७६/७७ 10/22/2019 - 17:08 PDF icon Khanda_2_No_5_Upabhokta_Samiti_Gathan_Shivapuri_Ga_Pa_Asar_2076__CTP.pdf
राजपत्र : 'घ' वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ ७६/७७ 10/22/2019 - 16:58 PDF icon Khanda_2_No_4_Gha_Bargako_Ijajat_Shivapuri_Ga_Pa_Asar_2076__CTP.pdf
राजपत्र : मर्मत सम्भार विशेष संचालन निर्देशिका, २०७५ ७६/७७ 10/22/2019 - 16:56 PDF icon Khanda_2_No_3_Marmat_Sambhar_Shivapuri_Ga_Pa_Asar_2076__CTP.pdf

Pages

शिवपुरी टेलीभिजन