FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
कोल्ड च्याम्बर/कोल्ड स्टोर निर्माण कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७६ ७९-८० 11/29/2022 - 14:51 PDF icon cold-chamber_1573454849 (2).pdf
कृषि विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७९ ७९-८० 09/30/2022 - 15:40 PDF icon Agri-program-impt-guideline (4).pdf
कोल्ड च्याम्बर/ कोल्ड स्टोर निर्माण कार्यक्रम सञ्चालन कार्याविधि, २०७६ ७९-८० 09/30/2022 - 15:39 PDF icon cold-chamber_1573454849 (1).pdf
राज पत्र - शिवपुरी गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७९ ७८-७९ 06/24/2022 - 19:50 PDF icon १ - राज पत्र - शिवपुरी गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७९.pdf
राज पत्र-शिवपुरी गाउँपालिकाको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि ७८-७९ 06/24/2022 - 19:50 PDF icon शिवपुरी गा पा अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २.pdf

Pages

शिवपुरी गाउँपालिका टेलीभिजन