FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा प्राविधिक सहायक पदपूर्ति सम्बन्धी प्रक्रिया ७७/७८ 08/03/2020 - 11:21 PDF icon गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा प्राविधिक सहायक पदपूर्ति सम्बन्धी प्रक्रिया
शिवपुरी गाउँपालिकाको आर्थिक ऐेन २०७७ ७७/७८ 06/24/2020 - 18:12 PDF icon शिवपुरी गाउँपालिकाको आर्थिक ऐेन २०७७
असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग तथा असहायहरुलाई उपलब्ध गराईने राहत सम्बन्धी मापदण्ड २०७६ ७६/७७ 04/26/2020 - 17:05 PDF icon असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग तथा असहायहरुलाई उपलब्ध गराईने राहत सम्बन्धी मापदण्ड २०७६
रोजगार संयोजकको पदपुर्ति र सेवा सुविधा सम्बन्धी मापदण्ड २०७६ ७६/७७ 11/26/2019 - 23:25 PDF icon रोजगार संयोजकको पदपुर्ति र सेवा सुविधा सम्बन्धी मापदण्ड २०७६.pdf
राजपत्र : एफ. एम. रेडियो (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) कार्यविधि २०७५ ७६/७७ 10/22/2019 - 17:15 PDF icon Khanda_2_No_8_FM_Radio_Shivapuri_Ga_Pa_Asar_2076__CTP.pdf

Pages

शिवपुरी टेलीभिजन