FAQs Complain Problems

लेखा परीक्षण प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
शिवपुरी गाउँपालिकाको साझेदारीमा कार्यक्रम संचालन तथा व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी ऐन (पहिलो संशोधन समेत), २०७९ ८०/८१ 04/21/2024 - 17:26 PDF icon शिवपुरी गा पा साझेदारीमा कार्यक्रम संचालन तथा व्यवस्थापन गर्ने ऐन (पहिलो संशोधन समेत),.pdf
१ - राज पत्र - शिवपुरी गाउँपालिकाको साझेदारी कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०८१ ८०/८१ 04/21/2024 - 17:20 PDF icon शिवपुरी गा पा साझेदारी कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०८१.pdf
राज पत्र - शिवपुरी गाउँपालिकाको साझेदारीमा कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी ऐन (पहिलो संशोधन), २०८० ८०/८१ 04/12/2024 - 15:24 PDF icon साझेदारीमा कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन ऐन (पहिलो संशोधन).pdf
राजपत्र - मेलमिलाप केन्द्र सञ्_चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० ७९-८० 07/16/2023 - 15:57 PDF icon १३ - राज पत्र - मेलमिलाप केन्द्र सञ्_चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०.pdf
राज पत्र - लेखा समिति (गठन तथा सञ्चालन) कार्यविधि, २०८० ७९-८० 07/16/2023 - 15:46 PDF icon १२ - राज पत्र - लेखा समिति (गठन तथा सञ्चालन) कार्यविधि, २०८०.pdf

Pages

शिवपुरी गाउँपालिका टेलीभिजन