FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

निति कार्यान्वयन सम्बन्धमा

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि समुदायमा आधारित पुनःस्थापना सम्बन्धि (सि.वि.आर.) सहयोग कार्यक्रम संचालनका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धि सुचना !!!

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा सहभागी हुनको लागि इच्छुक बेरोजगार व्यक्तिहरुबाट आवेदन फारम भर्ने सम्बन्धी सूचना

शिवपुरी गाउँपालिका टेलीभिजन