FAQs Complain Problems

किसान सूचीकरण फारम

खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा १४ को उपदफा (१) कार्यान्वयनका लागि किसानको पहिचान गरी सरकारी तवरबाट किसानहरुलाई उपलब्ध गराइने सेवा सुविधाको पारदर्शिता तथा सुशासन अधभिवृद्धि गर्न तिनै साझेदारीमा किसानहरुको आवश्यक विवरणहरु प्रणाली मार्फत संकलन गरी किसान सूचीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारको यो कार्यक्रम कार्यान्वयन विधि तयार गरी  लागु गरेको छ ।खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा १४ को उपदफा (१) कार्यान्वयनका लागि किसानको पहिचान गरी सरकारी तवरबाट किसानहरुलाई उपलब्ध गराइने सेवा सुविधाको पारदर्शिता तथा सुशासन अधभिवृद्धि गर्न तिनै साझेदारीमा किसानहरुको आवश्यक विवरणहरु प्रणाली मार्फत संकलन गरी किसान सूचीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारको यो कार्यक्रम कार्यान्वयन विधि तयार गरी  लागु गरेको छ ।

 

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष:

शिवपुरी गाउँपालिका टेलीभिजन