FAQs Complain Problems

नमुना फारमहरु

किसान सूचीकरण फारम

खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा १४ को उपदफा (१) कार्यान्वयनका लागि किसानको पहिचान गरी सरकारी तवरबाट किसानहरुलाई उपलब्ध गराइने सेवा सुविधाको पारदर्शिता तथा सुशासन अधभिवृद्धि गर्न तिनै साझेदारीमा किसानहरुको आवश्यक विवरणहरु प्रणाली मार्फत संकलन गरी किसान सूचीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारको यो कार्यक्रम कार्यान्वयन विधि तयार गरी  लागु गरेको छ ।खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा १४ को उपदफा (१) कार्यान्वयनका लागि किसानको पहिचान गरी सरकारी तवरबाट किसानहरुलाई उपलब्ध गराइने सेवा सुविधाको पारदर्शिता तथा सुशासन अधभिवृद्धि गर्न तिनै साझेद

सूचना तथा विवरणको प्रमाणित प्रतिलिपि निवेदन

https://nic.gov.np/information

सूचना माग्ने तरिका सूचनाको हकको आधारमा

(१) आरटीआई ऐन अन्तर्गत कुनै पनि जानकारी प्राप्त गर्न चाहने नेपाली नागरिकले त्यस्तो सूचना प्राप्त गर्ने कारण उल्लेख गरी सम्बन्धित सूचना अधिकारी समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ।

शिवपुरी गाउँपालिका टेलीभिजन