FAQs Complain Problems

कोल्डरुम/पोर्टेवल कोल्ड च्याम्बर निर्माण कार्यक्रम सम्बन्धी ५०% लागत साझेदारीमा ईच्छुक कृषक, कृषि उद्यमी, कृषि उद्योग, कृषक समुह, कृषि फर्म कृषि सम्बन्धी सहकारी, कृषिसंग सम्बन्धित समितिहरुलाई निवेदन पेश गर्न सूचित गर्न दोस्रो पटक प्रकाशित सूचना ।

आर्थिक वर्ष:

शिवपुरी गाउँपालिका टेलीभिजन