FAQs Complain Problems

खाद्यान्न बालीको उन्नत बीउ उपयोगमा मुल्य अनुदान कार्यक्रम अन्तर्गत ५०% अनुदानमा उन्नत जातको धानको बीउ विजन कार्यक्रमको ५०% अनुदान बाहेकको रकम जम्मा गर्ने सम्बन्धि सूचना ।

आर्थिक वर्ष:

शिवपुरी गाउँपालिका टेलीभिजन