FAQs Complain Problems

शिवपुरी गापा का नागरिकहरुलाई उपचारको क्रममा आवश्यक पर्ने रगत तथा रक्ततत्व, रक्त सञ्चार नुवाकोट कोलनी तथा नेपाल रेडक्रस सोसाइटी भक्तपुर जिल्ला शाखाको रक्तसञ्चार सेवा केन्द्रबाट निःशुल्क उपलब्ध गराउने सम्बन्धी शिवपुरी गा पा र ने.रे.सो. नुवाकोट बीचको सम्झौता

शिवपुरी गाउँपालिका टेलीभिजन