FAQs Complain Problems

राजपत्र

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
राज पत्र - एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 04/12/2024 - 18:21 PDF icon २८ - राज पत्र - एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन कार्यविधि, २०८०.pdf
राज पत्र - विद्यालय समायोजन तथा दरबन्दी मिलान कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 04/12/2024 - 18:19 PDF icon ३० - राज पत्र - विद्यालय समायोजन तथा दरबन्दी मिलान कार्यविधि, २०८०.pdf
राज पत्र - शिवपुरी गाउँपालिकाको साझेदारीमा कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी ऐन (पहिलो संशोधन), २०८० ८०/८१ 04/12/2024 - 15:24 PDF icon साझेदारीमा कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन ऐन (पहिलो संशोधन).pdf
राज पत्र - स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि (दोस्रो संशोधन) २०८० ८०/८१ 02/07/2024 - 11:26 PDF icon स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि (दोस्रो संशोधन) २०८०.pdf
राज पत्र - युवा तथा खेलकुद विकास समिति गठन तथा परिचालन कार्यविधि २०८० ८०/८१ 02/07/2024 - 11:24 PDF icon २७ - राज पत्र - युवा तथा खेलकुद विकास समिति गठन तथा परिचालन कार्यविधि २०८०.pdf

Pages

शिवपुरी गाउँपालिका टेलीभिजन