FAQs Complain Problems

राजपत्र

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
शिवपुरी गाउँपालिकाको साझेदारीमा कार्यक्रम संचालन तथा व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी ऐन (पहिलो संशोधन समेत), २०७९ ८०/८१ 04/21/2024 - 17:26 PDF icon शिवपुरी गा पा साझेदारीमा कार्यक्रम संचालन तथा व्यवस्थापन गर्ने ऐन (पहिलो संशोधन समेत),.pdf
१ - राज पत्र - शिवपुरी गाउँपालिकाको साझेदारी कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०८१ ८०/८१ 04/21/2024 - 17:20 PDF icon शिवपुरी गा पा साझेदारी कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०८१.pdf
राज पत्र - गाउँ शिक्षा ऐन (दोस्रो संशोधन), २०८० ८०/८१ 04/12/2024 - 20:17 PDF icon ३ - राज पत्र - गाउँ शिक्षा ऐन (दोस्रो संशोधन), २०८०.pdf
राज पत्र - अस्थायी, करार सेवा वा सेवा करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई दिईने सेवा, सुविधा र सर्तका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन ८०/८१ 04/12/2024 - 19:19 PDF icon अस्थायी, करार सेवा वा सेवा करार कर्मचारी दिने सेवा, सुविधा र सर्तका सम्बन्धमा ऐन.pdf
राज पत्र - पुनर्स्थापना तथा सेवा कोष ऐन, २०८० ८०/८१ 04/12/2024 - 18:22 PDF icon ४ - राज पत्र - पुनर्स्थापना तथा सेवा कोष ऐन, २०८०.pdf

Pages

शिवपुरी गाउँपालिका टेलीभिजन