FAQs Complain Problems

राजपत्र

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
राज पत्र - अनुगमन तथा मूल्याङ्कन कार्यलाई व्यवस्थित गर्न बनेको कार्यविधि, २०८० ७९-८० 07/16/2023 - 15:40 PDF icon ६ - राज पत्र - अनुगमन तथा मूल्याङ्कन कार्यलाई व्यवस्थित गर्न बनेको कार्यविधि, २०८०.pdf
राज पत्र - आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली निर्देशिका, २०८० ७९-८० 07/16/2023 - 15:36 PDF icon ५ - राज पत्र - आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली निर्देशिका, २०८०.pdf
राज पत्र - कन्टिञ्जेन्सी रकम व्यवस्थापन र खर्च सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० ७९-८० 07/16/2023 - 15:35 PDF icon ४ - राज पत्र - कन्टिञ्जेन्सी रकम व्यवस्थापन र खर्च सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०.pdf
राज पत्र - बालसंरक्षण नीति २०७९ ७९-८० 07/16/2023 - 15:28 PDF icon ३ - राज पत्र - बालसंरक्षण नीति २०७९.pdf
राज पत्र - अुनदान-राहत दिने सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको नियमावली २०८० ७९-८० 07/16/2023 - 15:26 PDF icon २ - राज पत्र - अुनदान-राहत दिने सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको नियमावली २०८०.pdf

Pages

शिवपुरी गाउँपालिका टेलीभिजन