FAQs Complain Problems

राजपत्र

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
राज पत्र - उपाध्यक्षसँग मातृशिशु कार्यक्रम कार्यविधि (पहिलो संशोधन), २०८० ८०/८१ 09/19/2023 - 15:25 PDF icon १८ - राज पत्र - उपाध्यक्षसँग मातृशिशु कार्यक्रम कार्यविधि (पहिलो संशोधन), २०८०.pdf
राज पत्र - स्थानीय हाट बजार व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 09/19/2023 - 15:25 PDF icon १९ - राज पत्र - स्थानीय हाट बजार व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०८०.pdf
राज पत्र - स्वास्थ्य आमा समुह मिटिङ कार्यविधि २०८० ८०/८१ 09/19/2023 - 15:20 PDF icon १६ - राज पत्र - स्वास्थ्य आमा समुह मिटिङ कार्यविधि २०८०.pdf
राज पत्र - मेलमिलाप केन्द्र सञ्‍चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 09/19/2023 - 15:11 PDF icon १३ - राज पत्र - मेलमिलाप केन्द्र सञ्‍चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०.pdf
राजपत्र - मेलमिलाप केन्द्र सञ्_चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० ७९-८० 07/16/2023 - 15:57 PDF icon १३ - राज पत्र - मेलमिलाप केन्द्र सञ्_चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०.pdf

Pages

शिवपुरी गाउँपालिका टेलीभिजन