FAQs Complain Problems

राजपत्र

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
राजपत्र : अनुदान तथा आर्थिक सहायता निर्देशिका २०७५ ७६/७७ 10/22/2019 - 16:54 PDF icon Khanda_2_No_2_Anudan_Tatha_Aarthik_Sahayata_Shivapuri_Ga_Pa_Asar_2076__CTP.pdf
राजपत्र : स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ ७६/७७ 10/22/2019 - 16:53 PDF icon Khanda_2_No_1_Sthaniya_Rajpatra_Shivapuri_Ga_Pa_Asar_2076__CTP.pdf
राजपत्र : शिवपुरी गाँउपालिकामा करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ ७६/७७ 10/22/2019 - 16:52 PDF icon Khanda_1_No_7_Karak_Karmachari_Shivapuri_Ga_Pa_Asar_2076__CTP.pdf
राजपत्र : न्यायिक समितिले उजुरीको कार्वाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन ७६/७७ 10/22/2019 - 16:51 PDF icon Khanda_1_No_6_Nyaya_Samitile_Ujuriko_Shivapuri_Ga_Pa_Asar_2076__CTP.pdf
राजपत्र : शिवपुरी गाँउपालिका प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐेन, २०७४ ७६/७७ 10/22/2019 - 16:49 PDF icon Khanda_1_No_5_Prasasakiye_Karyebidhi_Shivapuri_Ga_Pa_Asar_2076__CTP.pdf

Pages

शिवपुरी गाउँपालिका टेलीभिजन