FAQs Complain Problems

राजपत्र

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
राज पत्र - आर्थिक अनुशासन कायम राख्नका लागि बनेको आर्थिक सुशासन कार्यविधि २०८० ७९-८० 07/16/2023 - 15:24 PDF icon १ - राज पत्र - आर्थिक अनुशासन कायम राख्नका लागि बनेको आर्थिक सुशासन कार्यविधि २०८०.pdf
राज पत्र - स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि (प्रथम संशोधन) ७९-८० 11/13/2022 - 17:02 PDF icon राजपत्र-स्थानीय तह उपभोक्ता समिति गठन,परिचालन, व्यवस्थापन कार्यविधि (प्रथम संशोधन).pdf
स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन,परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि,२०७५ (पहिलो संशोधन समेत) ७९-८० 11/13/2022 - 17:00 PDF icon स्थानीय तह उपभोक्ता समिति गठन,परिचालन व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५(पहिलो संशोधन).pdf
राज पत्र-शिवपुरी गाउँपालिकाको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि ७८-७९ 06/24/2022 - 19:50 PDF icon शिवपुरी गा पा अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २.pdf
राजपत्र : एफ. एम. रेडियो (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) कार्यविधि २०७५ ७६/७७ 10/22/2019 - 17:15 PDF icon Khanda_2_No_8_FM_Radio_Shivapuri_Ga_Pa_Asar_2076__CTP.pdf

Pages

शिवपुरी गाउँपालिका टेलीभिजन